16.06.2016

Фахівцями команди Док Проф розроблений та впроваджений новий механізм формування колегії та автоматизованого розподілу справ на суддів.

В Автоматизованій системі діловодства Вищого спеціалізованого суду України впроваджений механізм формування колегії та автоматизованого розподілу справ на суддів цивільної та кримінальної палат.
Розробка  відповідного функціоналу відбувалась до "Особливостей розподілу скарг, заяв, клопотань, судових справ та засад формування колегій суддів з розгляду цивільних і кримінальних справ",  затверджених рішенням зборів суддів від 12.02.2016 року.