Продукти

Інформація про «ДОК ПРОФ»

 

Програмний комплекс «ДОК ПРОФ» (далі – ДОКПРОФ) відповідає вимогам «Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453, «Типова Інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 та технічним умовам до «Систем електронного документообігу органу виконавчої влади», затвердженим наказом Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України.

Програмне забезпечення «ДОК ПРОФ» визнано Переможцем Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращій вітчизняний товар 2006 року».

 «ДОК ПРОФ» має експертний висновок на відповідність його комплексу засобів захисту інформації вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

З 2004 року авторами та розробниками «ДОК ПРОФ», впроваджено рішення щодо управління документами у більше ніж 30-ти організаціях, серед яких:  Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України, Вища рада юстиції, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Державна фіскальна служба України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба резерву України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державне агентство екологічних інвестицій України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Адміністрація Державної прикордонної служби України; Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська обласні державні адміністрації, Харківська, Луганська, Черкаська та Українська міські ради та багато інших організацій.

Програмне забезпечення ДОК ПРОФ здатне забезпечити юридично значимий електронний документообіг між всіма органами державної влади на базі єдиного формату обміну (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2011 року № 1207, зареєстрований Міністерством юстиції України 15 листопада 2011 року № 1306/20044).

22 квітня 2010 року вперше в Україні засобами ДОК ПРОФ з використанням електронного цифрового підпису було здійснено обмін електронними документами з використанням єдиного формату обміну (на базі міжнародної специфікації MoReq1) в рамках церемонії підписання угоди про науково-технічну співпрацю по питаннях впровадження технологій електронного урядування між Дніпропетровською і Одеською областями.

Проект впровадження системи електронного документообігу Державної податкової служби України на базі платформи ДОК ПРОФ є найбільшим в України, який об’єднав більше ніж 30 000 внутрішніх користувачів та більше 1 5000 000 зовнішніх користувачів.

Проект впровадження електронного документообігу в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру об’єднав більше 540 територіальних органів(центральний апарат, головні управління та районні територіальні органи) та близько 7000 користувачів. Кожний з територіальних органів працює в окремій схемі та взаємодіє з іншими з використанням єдиного формату обміну 1207.

Програмне забезпечення «ДОК ПРОФ» це продукт рівня «Enterprise», який  забезпечує автоматизоване діловодство та електронний документообіг в масштабах будь-якої організації зі складною організаційною структурою та територіально віддаленими підрозділами.

Харківський проект по впровадженню документообігу є одним з найбільших серед міст Україні, як по кількості робочих місць, так і по реалізації. Процес документообігу охоплює всі рівні керівництва міськради. В даний час система документообігу ДОК ПРОФ об'єднує 455 користувачів, з яких 116 користувачів є реєстраторами. При цьому 35 структурних підрозділів і юридичних осіб є точками реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції. База даних системи разом з архівними копіями, займає порядку 475 Гб. на дискових сховищах. У базі даних зберігаються більше 2 млн. 500 тис. сканованих зображень. Кількість документів складає більше 1 млн. 180 тис., а кількість резолюцій – більше 1 млн.

Дніпропетровська область сьогодні є лідером України по впровадженню регіональних програм «Е-регіон» в рамках реалізації державної програми «Електронний уряд». Суттєву роль в цьому відіграє наше рішення по автоматизації електронного документообігу в Дніпропетровській області, яке зараз об'єднує користувачів в більш ніж 100 структурних підрозділах ОДА. Підключені ОДА, облрада, управління, районні адміністрації, районні ради.

На базі програмного забезпечення «ДОК ПРОФ» легко створюються галузеві рішення, які реалізують відомчі методи обробки документів.

Так, на базі автоматизованої системи документообігу «ДОК ПРОФ» в Верховному Суді України була розроблена «Єдина автоматизована система діловодства ВСУ» (ЄАСД ВСУ). ЄАСУ ВСУ включає: підсистему загального документообігу, судове діловодство, електронний архів та «Кадри судів України». Підсистема судове діловодства впроваджена і працює в усіх Судових палатах Верховного суду України по: адміністративним, господарським, цивільним  і кримінальним справам. Аналогічне рішення успішно працює в Вищому спеціалізованому суді України.

З використанням платформи ДОКПРОФ можливо реалізувати міжвідомчу електронну взаємодію органів державної влади для реалізації, наприклад, надання адміністративних послуг.

В 2011 році розпочав роботу Дніпропетровський обласний інформаційно-ресурсний центр «Відкрита влада», адміністративні послуги в якому надаються з використанням системи управління документами ДОКПРОФ.

В 2011 році із залученням фахівців нашого підприємства та з використанням засобів ДОК ПРОФ реалізований проект портального рішення по оформленню інвестицій в Одеській області. Вперше в Україні для надання послуг був успішно реалізований механізм міжвідомчої електронної взаємодії – погодження документів відбувається в захищеному режимі в електронному вигляді між управліннями податкової, митної служб та структурними підрозділами Одеської ОДА.

З використанням системи ДОК ПРОФ в 2012 році в місті Луганськ почав роботу Центр надання адміністративних послуг.

Для успішної реалізації будь-якого проекту необхідна кваліфікована команда виконавців. Ми змогли зберегти всю команду ДОКПРОФ з її величезним досвідом впровадження автоматизованих систем управління документами. Команда ДОК ПРОФ починала свою розробку платформи «ДОКПРОФ» ще в 2004 року на проекті в Кабінеті Міністрів України.

            Ми готові запропонувати свій досвід при впровадженні рішень на базі автоматизованої системи документообігу ДОК ПРОФ.