Розподілений архів

Модуль «Розподілений архів» забезпечує автоматизоване фізичне переміщення документів за певний період на архівний сервер. Для користувача,  зберігання та пошук інформації про документи на декількох серверах (оперативного і архівного) модуль відображає як єдине ціле.
Модуль «Розподілений архів» вирішує задачі поточного збереження документів, на етапі якого найбільшу значимість здобуває оперативність доступу до інформації і наявність можливості одночасного використання документа декількома співробітниками. Співробітники підрозділів, які володіють відповідними правами, у будь-який момент можуть одержати його електронну копію. Паперовий оригінал при цьому залишається в оперативному архіві централізованої служби, звідки після закінчення визначеного терміну він передається безпосередньо в централізований архів організації. Така форма збереження значно знижує можливість втрати документів і підвищує оперативність роботи за рахунок скорочення часу пошуку потрібного документа.