Інтгерація ЄДСОЄД

Система забезпечує обмін документами з СЕДО органів виконавчої влади з використанням універсальної шини ЄДСОЄД.
Формат обміну відповідає технічним специфікаціям, рекомендованим для органів державної влади України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 №1207 «Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного повідомлення»).
Системою підтримується:
     ∼відправка разом з даними про вихідний документ його сканованої копії та інших електронних файлів (додатків);
     ∼використання електронного цифрового підпису;
    ∼автоматизоване приймання, обробка кореспонденції, що надходить в єдиному форматі з автоматичним заповненням полів реєстраційно-контрольних карток документів за даними, що надійшли;
     ∼автоматичне пов’язання документу-відповіді та ініціюючого документу;
     ∼автоматичний обмін квитанціями з зовнішньою СЕДО про:

             доставку документа;

             отримання документа;

             реєстрацію документа (з вказанням отриманих ним реєстраційних атрибутів);

             закриття документу;
     ∼ведення зручних для користувачів реєстрів отриманих та відправлених електронних документів.