Адміністрування

Адміністрування забезпечує:
∼настроювання форми картки судового провадження;
∼надання доступу до судових проваджень через механізм групового й індивідуального доступу;
∼ведення списку суддів і консультантів, на яких розподіляються справи і скарги;
∼аудит і моніторинг дій користувачів.