Діловодство суду

Підсистема «Діловодство суду» (далі – Підсистема) призначена для обробки судових документів (скарг, справ), які надходять у суд і розглядаються відповідно до процесуальних кодексів України, а також підтримки процедур оформлення, збереження і відправлення прийнятих судами рішень. Підсистема охоплює всі технологічні процеси обробки інформації в судах і забезпечує ведення судового діловодства. Вона забезпечує реєстрацію і облік всієї інформації суду в повному обсязі. Підсистема має гнучкі засоби налаштування, які дозволяють реалізувати автоматизований процес діловодства і електронний документообігу у судах різних інстанцій (місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України) та різної спеціалізації (адміністративна, господарська, цивільна, кримінальна). На базі Підсистеми формується єдиний інформаційних простір обміну судовою інформацією і документами.