Судові документи та зв’язок із загальним документообігом

Робота із судовими документами, зв’язок із загальним документообігом забезпечує:
∼прив’язку судових вхідних документів (скарги, справи) за-реєстрованих у загальному діловодстві до розглядів су-дових проваджень;
∼прив’язку судових вихідних документів (ухвали, постано-ви, рішення) до судових проваджень;
∼перегляд оперативної довідки документу з Судового мо-дуля;
∼перегляд оперативної довідки судового провадження з Модуля загального діловодства.