Паспортизація обєктів

Підсистема «Паспортизація об’єктів» призначена для реалізації довільних облікових і розрахункових задач. По суті, підсистема являє собою конструктор екранних форм, який шляхом опису метаданих про об’єкти дозволяє налаштувати екранні форми та поведінку об’єктів.
Підсистема реалізується за допомогою механізму  налаштування карток, який  оперує екранними формами декількох типів: форма – інспектор; форма – таблиця; форма – таблиця з інспектором; форма майстер – інспектор з однією, двома або трьома таблицями – деталями; форма майстер – таблиця з однією або двома таблицями – деталями; форма з трьома таблицями: майстер – деталь – деталь деталі. Комбінування цими формами та можливість виклику форми з форми дозволяють описати картку об’єкту практично довільної складності. Програмування при цьому зводиться до написання запитів до бази даних (запит на отримання переліку об’єктів, на додавання об’єкту, на редагування об’єкта, на заповнення списку поля-комбобоксу, на зміну значення поля, запитів на різноманітні події: після збереження, після видалення та інші) та опису атрибутів форм та полів (надписи, розміри, формати, обов’язковість та інше).
База даних з об’єктами Підсистеми Паспортизації об’єктів є розширенням стандартної бази даних Док Проф. Ви можете мати декілька різноманітних баз даних, а Док Проф міститиме в собі метадані, які описуватимуть роботу з ними. Користувачі працюватимуть з однотипними інтерфейсами. З форм Підсистеми можуть викликатися звіти, створені у конструкторі звітів Док Проф.
Підсистема має універсальний підхід, який дозволяє реалізувати найрізноманітніші задачі, наприклад:  облік договорів, розрахунки авіарейсів, облік польотних завдань, реєстр географічних назв, облік та описування архівних фондів і навіть елементи управлінського обліку.