Управління інформацією

У підсистемі управління інформацією можливе створення  ієрархічного дерево каталогів, з необмеженим рівнем вкладеності, визначаючи перелік параметрів, якими описуватиметься вміст, що зберігається в кожному конкретному каталозі. При описі полів певного каталогу має бути можливість робити посилання на вміст, що зберігається в інших каталогах;
     ∼можливість створювати каталоги «довідники»;
     ∼можливість автоматичного переміщення картки документа по папкам каталогу, якщо це передбачено процесом;
     ∼можливість ручного переміщення Користувачем картки документа по папкам каталогу;
     ∼можливість створення унікальних параметрів у картках;
     ∼можливість обмеження кількості символів, що будуть введені при заповнені картки;
     ∼можливість задати видимість полям (або приховати їх у разі необхідності);
     ∼можливість завдання для кожної картки документу вибору маршруту опрацювання з переліку;
     ∼можливість контролю переміщення карток документів та своєчасного відпрацювання завдань по процесу;
     ∼розмежувати доступ користувачів на рівні каталогів;
     ∼розмежувати доступ користувачів на рівні полів картки;
    ∼підсистема має бути інтегрована з почтовим програмним забезпеченням, що повинне забезпечувати автоматизоване переміщення в каталог повідомлень електронної пошти і Інтернет сторінок. При цьому, поміщена в сховище інформація має бути доступною для застосування контекстно-залежного пошуку;
     ∼здійснювати пошук вмісту по введених параметрах і контекстно-залежний пошук;
     ∼пов'язати вміст з сценаріями для його обробки.